Rui Gouveia

@ruigouveia

All Things Digital ɔıʇɐuɐɟ // Creative technologist by uƃısǝp // Entrepreneur by ʇɹɐǝɥ // Transhumanist ɹǝʞɔɐɥoıq // Founder @comongroup & Build Up Labs

Twitter
Maker of 1 startup