Rui Gouveia

ruigouveia

All Things Digital ɔıʇɐuɐɟ // Creative technologist by uƃısǝp // Entrepreneur by ʇɹɐǝɥ // Transhumanist ɹǝʞɔɐɥoıq // Founder @comongroup & Build Up Labs

Twitter