Dzmitry Plashchynski

@plashchynski

Apple Swift and Ruby on Rails developer

Twitter
Maker of 2 startups
Following 1 startup