Vishal Punwani, MD

VishalPunwaniMD

MD. ENTJ. Innovation and entrepreneurship @Harvard, @WHO. Ex #KhanAcademy. ❤️ the startup hustle.

Twitter