Yuriy Smirnov

yurysmirnov

New York Startup Engineer and Architect

Twitter