CĐ Phạm Ngọc Thạch

yphamngocthach1

Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch với đk xét tuyển đơn giản, chất lượng đào tạo, môi trường học tập hàng đầu. Email: [email protected]

Twitter