ridethwind_

ridethwind_

Şu hayatta tüm zahiri kisveler sabun köpüğünden ibarettir Köpükler nazlı nazlı yükselir ve pat diye son bulurlar.

Twitter