Chris Meyers

oldmanmeyers85

python dev, API, raspberry pi, devops, podcasts

Twitter