Erik

obehaget

kränkande, sårande och illvillig.

Twitter