Eduard Melnychenko

melnychenko_e

co-founder&CTO @Recommendme_AI

Twitter