Kiyo Kobayashi

kiyokb

CEO & Founder of Chanoma/ Founder of Tokyo Founders Fund / Angel

Twitter