Kaio Freitas

kaiofreitas

🚀 Indie Maker 📝 Social Innovation Consultant 👕 Co-Founder Moda Limpa 📗 Co-Founder https://t.co/b7xp6qRPaX 🏅 YLAI Fellow 2018

Twitter