Martin Čtvrtníček 🌲

jeledeke

XML, SEO, affil, zbožové vyhledávače * Konzultant v @besteto_cz, @besteto_sk a tvůrce vlastních nejen affil webů

Twitter