Jayendra

gothijayendra

Founder @startuptalkies, @startuphand Head of Technology & Innovation @goapptiv

Twitter