Eric Santos

ericsantos89

26. Fresno State Grad. Powerlifting. Entrepreneur. CEO @usebenchmark. Writer for @askmen.

Twitter