Εντρυφής

entrifis

Μπορεί να μην είμαι όμορφος αλλά τουλάχιστον έχω μικρό πουλί.

Twitter