Andreas Wiklund

awiklund

Systemutvecklare, entreprenör, människa. Skapare av tjänster såsom enkätverktyget surveymesh.se, applikationsbyggaren formnode.se och http://t.co/KmKL0uf61c

Twitter