Yoshitaka Mori

YoshitakaMori

Founder & CEO of Co-graph Inc.

Twitter