Token Zero

TokenZero

We make tiny wireless sensors to connect people to their surroundings #SmartHome #IoT

Twitter