Avatar?ixlib=rails 2.1

Ove Ekerbakke

OveEkerbakke

Skjeggbærer, kverulant, alfaeier, sjarmør,høgremann (bunadshøgre), frafallen odelsgut og teoretisk friluftsmann

Twitter