Dmytro Medzatyi

DMedzatyi

https://t.co/DHujLFx73L. at Khmelnitskyi National University (System Programing Department) & Structor Team

Twitter